บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ผู้นำระบบเทคโนโลยี Intensive Watch People Counting โดยคุณธนรัตน์ ลี้ตระกูล ประธานผู้จัดการ ได้มอบระบบนับคน Intensive Watch People Counting และระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นผู้รับมอบ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 55 ปี ที่ห้อง อวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยี Intensive Watch People Counting เป็นระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานในเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาช่วยในการบริหารจัดการ โดยบริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด จะทำการติดตั้งระบบ Intensive Watch People Counting และระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส บริเวณประตูทางเข้า ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย