IW AP
IW Automate Production Systems

ระบบที่ใช้กล้องถ่ายทอดสดกีฬาอัตโนมัติระบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถผลิตและถ่ายทอดกีฬาประเภทต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เพียงกำหนดเวลาการถ่ายทอดสด เพิ่มสกอร์บอร์ด และควบคุมจากระยะไกล โดยระบบจะถ่ายทำแบบพาโนรามาและทำการรวมภาพขนาดเท่ากับถ่ายทอดสดปกติแบบอัตโนมัติ สามารถขยายภาพเข้าและออกตามบริบทของนักกีฬาในสนามกีฬาได้แบบอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดำเนินการภาคสนาม ก็สามารถผลิตและถ่ายทอดกีฬาผ่านช่องทางการ Streaming Media ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่คนสมัยนี้เลือกที่จะบริโภคสื่อได้อย่างแพร่หลายมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ได้อย่างง่ายดาย

Benefits

  • ช่วยในการถ่ายทอดกีฬาฟุตบอลให้ประชาชนได้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้บุคลากรที่น้อยในการปฏิบัติการ
  • ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการผลิตรายการกีฬาแบบดั้งเดิม
  • สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเป็นวิธีที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายดายที่สุด

CLIENTS