PRODUCTS & SERVICES

IMAGE

IW ANPR: Intensive Watch Automated Number Plate Recognition

เทคโนโลยีตรวจจับป้ายทะเบียน และการนับจำนวนรถยนต์ มีความสามารถในการอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งหมวดอักษรและตัวเลข สามารถอ่านชื่อจังหวัด ตรวจจับยี่ห้อของรถยนต์ ได้อย่างแม่นยำถึง 90%

IWPC: People Counting

ระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) ที่มีความแม่นยำถึง 95% เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานในเชิงวิเคราะห์

IW FR: Intensive Watch Face Recognition

ระบบรู้จำใบหน้าบุคคลเข้าออกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  สามารถจำแนกลักษณะบุคคล ได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเมตาดาต้า (Meta Data)  ได้แก่ เพศ, อายุ, อารมณ์, แว่นตา,หน้ากากอนามัย และหนวดเครา

IW TC: Intensive Watch Thermal Camera

เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อน มีความแม่นยำสูง สามารถคัดกรองได้ทีละหลายคน โดยการตั้งกล้องบริเวณทางเข้าหรือทางผ่านที่ต้องการ สามารถดูผ่านจอ monitor ที่แสดงตัวเลขอุณหภูมิของบุคคลที่เดินผ่านได้ทันที รู้ผลโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย

IW CMS: Intensive Watch Clip Monitoring System

ระบบที่ใช้ตรวจสอบภาพและเสียงจากคลิปวิดีโอบนยูทูปและเฟสบุคที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย/ความมั่นคงแทนการใช้คนถอดคำพูด หา URL หรือคอยสอดส่องในโลกออนไลน์

IW RA: Intensive Watch Retail Analytic

เทคโนโลยีการติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี AI Camera ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวอาคาร ที่จะจับการเคลื่อนไหวของลูกค้ารวมถึงพนักงานและแปลงเป็นข้อมูลโดยอัตโนมัติ

SOUND

IWM & IWA: Intensive Watch Music & Advertise

นวัตกรรมที่จะทำให้คุณได้ทราบความเคลื่อนไหวของวงการเพลงที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยการนำเทคโนโลยี Audio Fingerprint มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการบริการข้อมูล

UAV

IW DS: Intensive Watch Drone Solution

ระบบตรวจตราอากาศยานไร้คนขับ (Drone)ดำเนินการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าระยะทางไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ข้อมูลที่ได้จากการบินเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการประมวลผลหลังถ่ายภาพโดยใช้อัลกอริทึมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ

CYBER

ID: Intensive Defense

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ การเฝ้าระวัง ประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์

INTERNET

IWW: Intensive Watch Weather Forecast Solution

ระบบการพยากรณ์อากาศรูปแบบใหม่ แม่นยำอันดับ 1 ของโลก ช่วยในการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศที่อัพเดทอย่างรวดเร็ว  ผ่านเซนเซอร์สถานีตรวจอากาศทั่วพื้นดิน เซนเซอร์จากเครื่องบิน และ จากข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารทั่วโลก

SPORT

IW AP: Automate Production Systems

ระบบที่ใช้กล้องถ่ายทอดสดกีฬาอัตโนมัติระบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถผลิตและถ่ายทอดกีฬาประเภทต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

IR: Intensive Recovery (Cryo)

การบำบัดรักษาด้วยไอเย็นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการ Sport Physiotherapy ด้วยเครื่อง Krion ที่จะผลิตไอเย็นจากไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -120 ถึง -180 องศาเซลเซียส

IW SA: Intensive Watch Sport Analytic

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน และสมรรถภาพของนักกีฬา ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล กีฬามวยสากล กีฬาฮอกกี้ กีฬารักบี้ เป็นต้น

ISMS: Intensive Sport Management Interaction System (ERP & Bigdata)

การรวบรวมข้อมูลบุคคลากรขององค์กร เช่น นักกีฬา โค้ช กรรมการ แพทย์ หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมไว้เป็นหลักฐานข้อมูล เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Anylytics) ทำการวางแผนและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการได้ในหลายมิติต่อไป

IW BT: IW Body Test

การนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาอย่างแพร่หลาย เพื่อทำให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและแสดงสมรรถระที่สูงสุดในระหว่างการแข่งขัน การทดสอบร่างกายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม

CLIENTS

CUSTOMER TESTIMONIAL

CPN

“เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์มากต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสำหรับให้บริการลูกค้าเอง หรือ การบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ “

NEWS

บวร กาดำดวน นักกีฬาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ใช้งาน Intensive Recovery (Cryotherapy)

บวร กาดำดวน นักกีฬาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ใช้งาน Intensive Recovery (Cryotherapy) ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก นวัตกรรมการบำบัดรักษาด้วยไอเย็นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แก่นักกีฬา

รับประทานอาหารกลางวันประจำเดือนกันครั้งแรกในรอบปี 65

ร่วมกันรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ทาง DA เลี้ยงต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาทำงานเต็มรูปแบบ อิ่มและอร่อยกับเมนูผัดไทและหอยทอด จากร้านวิภาวรรณ เจ้าดังแห่งตลาดนางเลิ้ง ภายใต้การเว้นระยะห่าง และตรวจ ATK ก่อนเข้าบริษัทฯเพื่อความปลอดภัย

ดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ มอบระบบ Intensive Watch People Counting และระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ผู้นำระบบเทคโนโลยี Intensive Watch People Counting โดยคุณธนรัตน์ ลี้ตระกูล ประธานผู้จัดการ ได้มอบระบบนับคน Intensive Watch People Counting และระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นผู้รับมอบ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 55 ปี ที่ห้อง อวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยี Intensive Watch People Counting เป็นระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล [...]

DA Happy New Year มาช้าแต่มานะ

ปีใหม่มาพร้อมโควิด ... DA ก็มีวิธีชีวิตแบบ New Normal  มีช่วง Work From Home อยู่บ้านกันไปพักนึง ตอนนี้กลับมามีชีวิตปกติ  พร้อมฤกษ์งามยามดีรวมพลชาว DA ทานข้าว พร้อมฉลากของขวัญปีใหม่ที่ซื้อเก็บเอาไว้ตั้งแต่ปลายปี 2563 พร้อมของขวัญพิเศษจากเจ้านาย บอกเลยว่า รวย รวย รวยยยยยยยยยย

Happy Meal มกรา กุมภา มีนา……

มกรา กุมภา มีนา มีนา เมษาาาาาา..........ห่างหายไปเพราะโควิด .... แต่วันนี้เรากลับมาเจอกันด้วยความรัก ด้วยอาหารกลางวันประจำเดือนอีกเช่นเคย ขอบคุณเจ้านายใจดี ที่มีความรักมอบให้น้องๆเสมอ ทั้งข้าวทั้งพิซซ่า อิ่มกายอิ่มใจกันถ้วนหน้าเลยค๊า และยังมอบ Surprise สำหรับพนักงานที่เกิดเดือน มค - มีค รวบยอดไปเลย  ขอให้ทุกๆคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ สาธุ

สัมนาเชิงปฏิบัติการพนักงาน DA

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "สัมนาเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นและการระดมสมองสำหรับประเด็นสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะการบริหารงานสภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ SNAP Space การสัมนาเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธาดา บุญเกิด เป็นวิทยากร  โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มพนักงานคละกันแต่ละแผนก พูดคุยแชร์ประสบการณ์ทำงานแต่ละคน ปัญหาที่พบเจอ สร้างออกมาในรูปแบบตามโจทย์ที่ให้เพื่อนำเสนอ และสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย ซึ่งจะได้เห็นแง่คิดมุมมองสะท้อนออกมาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ส่งเสริมการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ไปในตัวด้วย ^^

ติดตั้งระบบ IW People Counting @MEGA Bangna

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ติดตั้งระบบ Intensive Watch People Counting (IWPC) ให้กับ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยในปี 2563 นี้ ถือเป็น Phase แรกมีการติดตั้งกล้องจำนวน 214 จุด โดยระบบ IWPC นี้เป็นระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) ที่มีความแม่นยำถึง 98% เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานในเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ หากสนใจระบบ Intensive Watch People Counting  สามารถติดต่อได้ที่  Tel: +66 2 618 2266