IR
Intensive Recovery (Cryo)

นวัตกรรมการบำบัดรักษาด้วยไอเย็นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นวิธีการทางกายภาพบำบัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการ Sport Physiotherapy เพื่อการรักษาภาวะเนื้อเยื่อบาดเจ็บจากการถูกกระแทก การบาดเจ็บของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ และใช้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แก่นักกีฬา ตลอดจนการเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายด้วยเครื่อง Krion ที่จะผลิตไอเย็นจากไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -120 ถึง -180 องศาเซลเซียส ใช้เพียงวันละ 2 - 3 นาที อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเพิ่มอัตราในการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits

  • ช่วยให้นักกีฬาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเฉียบพลัน
  • การฟื้นฟูที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถทำได้ทันทีหลังจากการฝึกหรือหลังจบการแข่งขัน
  • ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยา
  • ช่วยในการเผาผลาญให้เป็นปกติและช่วยส่งเสริมฟังก์ชั่นของร่างกายของนักกีฬาอย่างเป็นธรรมชาติ

CLIENTS