วันที่ 19 กย. 2563 ทีมงาน บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบนับคน Intensive Watch People Counting (IWPC) เพื่อนับคนที่เข้าพื้นที่จัดงาน Event บริเวณชั้น 1  ห้างสรรพสินค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ปทุมวัน

Intensive Watch People Counting (IWPC)  “ถ้าคุณนับได้คุณก็จัดการได้”