บวร กาดำดวน นักกีฬาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ใช้งาน Intensive Recovery (Cryotherapy) ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก
นวัตกรรมการบำบัดรักษาด้วยไอเย็นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แก่นักกีฬา