ร่วมรับประทานอาหารประจำเดือนพฤษภาคม
อิ่มและอร่อยกันกับเมนูข้าวขาหมูฮ่องเต้เฮียซ้ง