ร่วมกันรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ทาง DA เลี้ยงต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาทำงานเต็มรูปแบบ อิ่มและอร่อยกับเมนูผัดไทและหอยทอด จากร้านวิภาวรรณ เจ้าดังแห่งตลาดนางเลิ้ง ภายใต้การเว้นระยะห่าง และตรวจ ATK ก่อนเข้าบริษัทฯเพื่อความปลอดภัย