เนื่องในวันสงกรานต์ ทาง DA ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน จากร้านก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมู กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่