บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “สัมนาเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นและการระดมสมองสำหรับประเด็นสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะการบริหารงานสภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ SNAP Space

การสัมนาเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธาดา บุญเกิด เป็นวิทยากร  โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มพนักงานคละกันแต่ละแผนก พูดคุยแชร์ประสบการณ์ทำงานแต่ละคน ปัญหาที่พบเจอ สร้างออกมาในรูปแบบตามโจทย์ที่ให้เพื่อนำเสนอ และสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย ซึ่งจะได้เห็นแง่คิดมุมมองสะท้อนออกมาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ส่งเสริมการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ไปในตัวด้วย ^^