สงกรานต์ปีนี้ ก่อนจะหยุดยาว พี่ๆน้องๆบริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร  คุณธนรัตน์ ลี้ตระกูล และคุณธาดา โอฬาริก  แถมท้ายด้วยเล่นน้ำสงกรานต์เพิ่มความชุ่มช่ำกันอย่างสนุกสนาน