วันที่ 22 กันยายน 2563 ทางบริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันกีฬามวยสากล ให้กับโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬา สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก   ให้ผู้ฝึกสอนได้ใช้ Data ในการวิเคราะห์การแข่งขัน และนักกีฬา เพื่อพัฒนากีฬามวยสากลสู่ความเป็นเลิศ