สัมนาเชิงปฏิบัติการพนักงาน DA

สัมนาเชิงปฏิบัติการพนักงาน DA

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "สัมนาเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นและการระดมสมองสำหรับประเด็นสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะการบริหารงานสภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ SNAP Space การสัมนาเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธาดา บุญเกิด เป็นวิทยากร  โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มพนักงานคละกันแต่ละแผนก พูดคุยแชร์ประสบการณ์ทำงานแต่ละคน ปัญหาที่พบเจอ สร้างออกมาในรูปแบบตามโจทย์ที่ให้เพื่อนำเสนอ และสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย ซึ่งจะได้เห็นแง่คิดมุมมองสะท้อนออกมาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ส่งเสริมการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ไปในตัวด้วย ^^
ติดตั้งระบบ IW People Counting @MEGA Bangna

ติดตั้งระบบ IW People Counting @MEGA Bangna

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ติดตั้งระบบ Intensive Watch People Counting (IWPC) ให้กับ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยในปี 2563 นี้ ถือเป็น Phase แรกมีการติดตั้งกล้องจำนวน 214 จุด โดยระบบ IWPC นี้เป็นระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) ที่มีความแม่นยำถึง 98% เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานในเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ หากสนใจระบบ Intensive Watch People Counting  สามารถติดต่อได้ที่  Tel: +66 2 618 2266 
ติดตั้งระบบ IW Face Recognition ที่โรงงานมาม่า

ติดตั้งระบบ IW Face Recognition ที่โรงงานมาม่า

บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบ IWFR (Intensive Watch Face Recognition) ที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือมาม่า ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยระบบ IW Face Recognition เป็นระบบที่สามารถจดจำใบหน้าบุคคลเข้าออกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  สามารถจำแนกลักษณะบุคคล จดจำใบหน้าการระบุหรือยืนยันบุคคลจากรูปภาพ  ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน MAMA ศรีราช  ซึ่งทาง DA ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากสนใจระบบ IW Face Recognition  สามารถติดต่อได้ที่  Tel: +66 2 618 2266 หากสนใจระบบ IW Face Recognition  สามารถติดต่อได้ที่  Tel: +66 2 618 2266