วันนี้ 3 กันยายน 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขาผู้บริหาร บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด  ได้นำสิ่งของและขนมที่ได้จากพี่ๆ DA ไปมอบให้น้องๆ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น