วันนี้ DA จัดเลี้ยงอาหารประจำเดือนเมษายน ให้ทุกคนได้อิ่มและอร่อยกันกับก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านยืนพื้น ก๋วยจั๊บน้ำข้น