Mindset ดีชีวิตเปลี่ยน

Mindset ดีชีวิตเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนยน 2563 บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดอบรม Create Proactive Mindset ให้กับทีม Management โดย อ.นพพล วิทยากรที่มาปรับมุมมองความคิด ทัศนคติ ซึ่งนอกจากสามารถปรับใช้ในการทำงานแล้ว ยังสามารถปรับมาใช้กับชีวิตได้ด้วย ซึ่งในการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทำให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจเจ้านาย เข้าใจองค์กร และมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน ส่งพลังในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ฮึบ ฮึบ
Work From Home

Work From Home

จากสถานการณ์ "โควิด - 19" พนักงานบริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน "หยุดเชื่อเพื่อชาติ"  ลดการเดินทาง การอยู่ในสถานที่แออัด จัดให้มีการทำงานที่บ้าน "Work From Home"  โดยได้มีการใช้เครื่องมือ เช่น Team Microsoft , Zoom เป็นตัวช่วยให้การทำงานและยังคงมีประสิทธิภาพ ยังคงเห็นหน้า และคุยกันทุกวันไม่มีเหงาเลย
IW Music Award วาฬเกยตื้น

IW Music Award วาฬเกยตื้น

Intensive Watch Music นวัตกรรมที่จะทำให้คุณได้ทราบความเคลื่อนไหวของวงการเพลงที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยการนำเทคโนโลยี Audio Fingerprint มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการบริการข้อมูล ได้มอบรางวัล ให้แก่ วาฬเกยตื้น - GUNGUN เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุด ประจำเดือนเมษายน พฤศภาคม และ มิถุนายน 2020 *สถิติข้อมูลจากการเปิดบนสถานีวิทยุในกรุงเทพปริมณฑล โดยระบบ Intensive Watch #intensivewatch #Musicmonitoring