จากสถานการณ์ “โควิด – 19” พนักงานบริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน “หยุดเชื่อเพื่อชาติ”  ลดการเดินทาง การอยู่ในสถานที่แออัด จัดให้มีการทำงานที่บ้าน “Work From Home”  โดยได้มีการใช้เครื่องมือ เช่น Team Microsoft , Zoom เป็นตัวช่วยให้การทำงานและยังคงมีประสิทธิภาพ ยังคงเห็นหน้า และคุยกันทุกวันไม่มีเหงาเลย