รับประทานอาหารกลางวันประจำเดือนกันครั้งแรกในรอบปี 65

รับประทานอาหารกลางวันประจำเดือนกันครั้งแรกในรอบปี 65

ร่วมกันรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ทาง DA เลี้ยงต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาทำงานเต็มรูปแบบ อิ่มและอร่อยกับเมนูผัดไทและหอยทอด จากร้านวิภาวรรณ เจ้าดังแห่งตลาดนางเลิ้ง ภายใต้การเว้นระยะห่าง และตรวจ ATK ก่อนเข้าบริษัทฯเพื่อความปลอดภัย
อบรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

อบรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงาน สำหรับสมาชิกกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าทีจาก บริษัทTISCO Asset Master จำกัด เพื่อให้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของกองทุน การเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม ข้อบังคับกองทุน และการใช้งานบนระบบออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตสำหรับหลังเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน เป็นหลักประกันความมั่นคงที่จะมีเงินออมเป็นของตนเองในรูปแบบเงินสะสมในอนาคต.