บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดประชุม Management และทีม Sale เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุย แนะนำแนวทางในการทำงาน และทีม Management ได้แสดงผลงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานปีใหม่  ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยังมีการอบรมเพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพ และปรับมุมมองในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารในบรรยากาศบนยอดตึกสูง ริมสระว่ายน้ำ  อิ่มทั้งความรู้ และอิ่มท้องครบในงานเดียวกัน